“2018-06-21 – Daniel Frank – Stemmeprøve – Neumann TLM 102 BK (stereo med comp)”.